Informatie voor basisscholen

Ons vmbo groen onderwijs

Aeres VMBO Lelystad, voorheen Groenhorst Lelystad, is een vmbo-groenschool die kinderen opleidt voor een groene toekomst! Wij bieden onderwijs in de leerwegen bb, kb en gl en geven het profielvak Groen. Dit maakt ons onderwijs uniek. Groen verbindt en bij ons staat duurzaamheid van de mens, onze omgeving, voedsel en dieren centraal. Dit zie je aan de verschillende dieren die hier zijn, de kas vol bloemen en planten, de mooie keukens, onze sportfaciliteiten en de groenvakken waarin de leerlingen les krijgen. Aeres VMBO Lelystad is een kleinschalige en sfeervolle middelbare school en kenmerkt zich door aandacht voor de individuele leerling. Als leerling krijg je een sterke basis en vertrouwen om door te groeien.

Het profielvak Groen

Kinderen die het vmbo groen onderwijs volgen bij ons op school krijgen les in zowel de reguliere vakken als wiskunde, Nederlands, Engels en aardrijkskunde als in het profielvak Groen. Wat is het profielvak Groen? Dit houdt in dat zij ook theorie en praktijkles krijgen in de groenvakken Bloem, Groen, Dier en Food. Het profielvak Groen draagt bij aan het zelfvertrouwen van de leerlingen, zij leren om goed te zorgen voor alles wat groeit en bloeit.Wij hanteren de volgende lestabel voor de onder- en de bovenbouw. In leerjaar 3 kunnen de leerlingen kiezen uit beroepsgerichte keuzevakken. In de richting Groen, maar ook in andere richtingen. 

Begeleiding bij ons op school

Wij willen dat de kinderen een fijne schooltijd hebben met goede resultaten. Daarom investeren wij veel tijd in persoonlijke aandacht en begeleiding. Elke leerling heeft een mentor, hij/zij is de vaste begeleider van een klas. Daarnaast hebben wij dagcoördinatoren. Zij zijn het meldpunt voor te laatkomers en ondernemen zo nodig actie richting ouder(s)/verzorger(s). Zij bewaken de rust en sfeer op onze school en grijpen in bij calamiteiten en conflicten.

Extra ondersteuning

Binnen Aeres VMBO Lelystad bieden wij op verschillende vlakken extra ondersteuning aan onze leerlingen. De zorgcoördinator speelt hierbij een belangrijke rol, die leidt de extra begeleiding in goede banen. Wanneer een leerling niet optimaal functioneert kan de leerling aangemeld worden voor het Zorg Advies Team. Op onze school is een orthopedagoog aanwezig, die neemt testen af op didactisch niveau en ondersteund leerlingen die vastlopen en is intensief betrokken bij de aanname van nieuwe leerlingen en de samenstelling van de klassen. Sinds 2013 hebben wij een eigen Terug Naar je Toekomst-klas. Dit is een ondersteuningsklas voor leerlingen die dreigen uit te vallen.

Informatie nalezen

Alle informatie nog even rustig nalezen op je computer of mobiel? Download dan onze informatiefolder en schoolgids

Agenda

Aeres VMBO Lelystad organiseert twee informatieavonden waarbij leerlingen ook welkom zijn en één open dag. Inmiddels zijn deze dagen geweest. In het nieuwe schooljaar zullen er weer open dagen zijn.