Algemene statuten en reglementen

Om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen, stelt Aeres VMBO jaarlijks statuten en reglementen vast. Deze documenten beschrijven de organisatie van ons onderwijs plus de rechten en plichten van jou als leerling en die van de school, leerbedrijven, medewerkers en ouders.

Meer over onze algemene statuten en reglementen lees je hier op de algemene website van Aeres VMBO.

Aanvullende regels Aeres VMBO Lelystad

Wanneer ouders/verzorgers hun kind bij Aeres VMBO Lelystad inschrijven, verklaren zij door het zetten van hun handtekening op het aanmeldingsformulier dat zij instemmen met de eisen en regels die de school aan de leerlingen stelt. Dit houdt in dat wij als school verwachten dat ouders/verzorgers ons bij de uitvoering van de regels steunen. Dat wil zeggen dat zij accepteren dat wij hun zoon/dochter aanspreken op hun gedrag en zo nodig corrigerende maatregelen nemen. Verder verwachten wij dat ouders/verzorgers, accepteren dat hun zoon/dochter, indien wij dat nodig vinden, extra taken krijgt bij overtreding van de regels. In een leef- en werkgemeenschap, waar enkele honderden mensen samen de dag doorbrengen, zijn spelregels nodig. Als school vragen wij van de leerlingen respectvol met elkaar en met de omgeving om te gaan.

Respect

Op onze school hebben wij respect voor elkaar en voor onszelf! Dat laat je zien door:

 • Goed op je taalgebruik en je presentatie te letten;
 • Niet te pesten, te discrimineren of voor eigen rechter te spelen;
 • Zorg te dragen voor mensen, hun spullen en de omgeving;
 • Afspraken na te komen;
 • Je te beheersen;
 • Rust te geven en te nemen om te kunnen werken.

Regels in het schoolgebouw en op het schoolterrein

 • Je neemt geen ‘vreemden’ mee naar school.
 • Je hangt niet rond bij de poort, of op de voetgangersbrug bij de school en je zorgt voor een goede doorgang op de openbare weg.
 • In verband met de veiligheid op het schoolterrein mag je daar niet fietsen of op je brommer rijden. 
 • Fietsen worden uitsluitend neergezet in de afgetekende vakken op het schoolplein.
 • Roken in de gebouwen is verboden. Er mag op het schoolterrein niet gerookt worden.
 • Het is niet toegestaan (digitale) opnames te maken in en rond de school, tenzij er toestemming is van de schoolleiding.
 • Alcohol, energy drank, drugs, wapens, vuurwerk, gokken en pornografie zijn verboden.
 • De school houdt zich het recht voor om tassen en kluisjes te inspecteren wanneer dit naar het oordeel van de schoolleiding nodig is. Dit kan ook in opdracht zijn van de politie ter preventie. Gevaarlijke spullen worden in beslag genomen en overgedragen aan de politie.
 • Het dragen van kleding en attributen met, naar het oordeel van de schoolleiding of dagcoördinator (dagco) aanstootgevende en/of niet gewenste teksten en/of afbeeldingen, is niet toegestaan.
 • Aan het eind van de dag nemen leerlingen hun tassen en jassen mee naar huis of bergen deze zaken op in de kluis. Periodiek worden achtergebleven spullen overgedragen aan “Het Goed”.
 • Gebruikmaken van de lift is alleen toegestaan aan personeel. Leerlingen die al dan niet tijdelijk een handicap hebben, waardoor zij geen gebruik kunnen maken van de trap, kunnen bij de dagcoördinator/administratie vragen om een liftpas.

Tijdens de les en op de gangen

 • Je bent op tijd in de les met de spullen die je nodig hebt voor die les.
 • Tijdens de les en op de gangen wordt er niet gegeten en/of gedronken.
 • De leerlingen mogen zich niet onnodig ophouden in de gangen en bij lokalen waar les gegeven wordt, dit om overlast te voorkomen. Tijdens de pauze kun je in de kantine of buiten verblijven.
 • Een leerling die eruit gestuurd is, meldt zich direct bij de dagcoördinator en vult een rode kaart in.
 • Op school is gezichtbedekkende kleding niet toegestaan.
 • In het lokaal en op de gangen mag een hoofddeksel, jas, mobiel of mediaspeler niet zichtbaar zijn.
 • Wanneer je apparatuur toch zichtbaar draagt en/of de apparatuur gaat af, dan wordt het door het personeel ingenomen. De sancties die volgen staan hieronder beschreven. Als een leerling bovengenoemde afspraken niet nakomt, dan mag de schoolleiding, dagcoördinator of personeelslid de leerling na schooltijd terug laten komen.

Procedure rode kaart

 3 x rood  = de dagco stuurt een mail naar huis (rood 1)
 4 x rood   = een time out. De dagco stuur een brief/mail naar huis (rood 2)
 6 x rood  = vierkant rooster (notitie in EduArte)
 8 x rood  = een schorsing. Directeur stuurt een aangetekende brief naar huis (rood 3)
 10 x rood  = vierkant rooster (notitie in EduArte)

Procedure te laat komen

 3 x te laat  = mail/brief naar huis via dagco (laat 1)
 5 x te laat  = mail naar leerplichtambtenaar via dagco (laat 2)
 7 x te laat  = mail naar leerplichtambtenaar via dagco. De leerplichtambtenaar zal dan contact opnemen met ouders/verzorgers en leerling (laat 3)

Procedure telefoon

Wij realiseren ons dat de mobiele telefoon steeds meer een rol speelt het dagelijks leven. Denk daarbij aan agenda gebruik, schoolapp enz. Tenzij uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven door een docent, worden telefoons gedurende de les niet toegestaan. Mocht deze toch zichtbaar zijn tijdens de lessen, dan volgen de volgende sancties.

 Inname 1e keer  voor de pauze ingenomen, na het laatste lesuur terug. Is je telefoon na de grote ingenomen dan krijg je deze na de laatste terug. Je levert de telefoon de volgende dag voor het eerste lesuur weer in bij de dagco. Na je laatste les mag je de telefoon daar ook weer ophalen.
 Inname 2e keer Procedure zoals beschreven bij de 1e keer maar met nog een extra dag (voor het eerste lesuur inleveren en na het laatste lesuur ophalen). 
 Inname 3e keer Procedure zoals bij de 2e keer inname maar met nog een extra dag. We sturen een brief naar huis. 

Bij deze sancties is de school is niet aansprakelijk voor het verlopen van het mogelijke beltegoed of de (on)bereikbaarheid van de leerling.