Vakantie en vrije dagen rooster

Vakantierooster 2020 - 2021

Herfstvakantie 10 oktober t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021
Meivakantie 24 april t/m 9 mei 2021
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021
 

Vrije dagen rooster 2020 - 2021

2 april 2021 Goede Vrijdag
5 april 2021 Tweede Paasdag
5 mei 2021 Bevrijdingsdag (valt in Meivakantie)
13 mei 2021 Hemelvaartsdag
14 mei 2021 Vrijdag na Hemelvaart
24 mei 2021 Tweede Pinksterdag