Vakantie en vrije dagen rooster

Vakantierooster 2021 - 2022

Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 27 februari 2022
Meivakantie 25 april t/m 8 mei 2022
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022
 

Vrije dagen rooster 2021 - 2022

15 april 2022 Goede Vrijdag
18 april 2022 Tweede Paasdag
5 mei 2022 Bevrijdingsdag (valt in Meivakantie)
26 mei 2022 Hemelvaartsdag
27 mei 2022 Vrijdag na Hemelvaart
6 juni 2022 Tweede Pinksterdag