Akker met bloemenrand

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In leerjaar 3 starten we met het examenprogramma. Het PTA is voor de leerling een document waarin hij/zij kan zien welke stof door de docent wordt getoetst. Of dat schriftelijke of mondeling gebeurt, hoelang de toets duurt en hoeveel keer het cijfer meetelt.

Hieronder ziet u per leerweg het PTA.

Leerjaar 3:

Leerjaar 4: