Akker met bloemenrand

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In leerjaar 3 starten we met het examenprogramma. Het PTA is voor de leerling een document waarin hij/zij kan zien welke stof door de docent wordt getoetst. Of dat schriftelijk of mondeling gebeurt, hoelang de toets duurt en hoeveel keer het cijfer meetelt.

Vanaf 1 oktober 2023 kunt u per leerweg het PTA inzien.

Leerjaar 3:

 

Leerjaar 4: