Ondersteuningsprofiel en criteria leerwegbepaling

Ondersteuningsprofiel

Met de komst van de wet op Passend onderwijs en de invoering van de zorgplicht is het noodzakelijk dat scholen zich helder en transparant positioneren en aangeven welke ondersteuning zijn kunnen bieden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Wanneer duidelijk is wat mogelijkheden maar ook grenzen van begeleiding in voortgezet onderwijs zijn, kan voor ieder kind in Almere een passende onderwijsplek geformuleerd worden. Wanneer een onderwijsbehoefte de mogelijkheden van een school overschrijdt, kan er, in samenspraak met ouders en leerling, verwezen worden naar een andere onderwijsvorm. Een beschrijving van voorzieningen die worden getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt het School Ondersteuningsprofiel (SOP) genoemd. Iedere VO school in Almere heeft een dergelijk document.

Met andere woorden: in voorliggend ondersteuningsprofiel geven wij aan welke basisondersteuning we bieden, welke extra ondersteuning wij zelf, of met hulp van derden/de ketenpartners kunnen bieden én waar onze grenzen liggen.

Download hier het ondersteuningsprofiel van Aeres VMBO Almere.