Gedurende het schooljaar vinden er veel activiteiten plaats. Zowel voor leerlingen als informatie avonden voor ouders. Uiteraard ontvangt u hierover ook bericht per brief of mail. Maar wij adviseren u ook om regelmatig even tussen de belangrijke data te kijken. Op deze wijze bent u volledig op de hoogte van de activiteiten op school.

 2023 - 2024
 
September
   

4 september
5 september
12 september
14 september
18 september
19 september
25 september
26 september

Eerste schooldag
Driehoeksgesprekken
Ouderavond leerjaar 1 
Ouderavond leerjaar 2 
Ouderavond leerjaar 3 
Ouderavond leerjaar 4
Ontwikkeldag (leerlingen lesvrij)
Studiedag (leerlingen lesvrij)
 

 
 
Oktober
   
10 oktober
23 t/m 27 oktober
Dag van de duurzaamheid
Herfstvakantie
 

 

November 

 

 

 
8 november Studiedag  
             
December

 

15 december Paarse vrijdag  
21 december
22 december
Kerstgala
Kerstviering
 
25 dec. t/m 5 jan. Kerstvakantie  
 
Januari
 
 16 januari  Driehoeksgespr. klas 1 t/m 4  
 
Februari
 
 19 t/m 23 februari  Voorjaarsvakantie  
 
Maart
 
1 maart  Open Huis vmbo van 14:30 - 20:30 uur  
12 maart
29 maart
 Studiedag
 Goede vrijdag
 
 
April
 
 1 april
 2 t/m 5 april
 23 april
 29 april t/m 10 mei
 Tweede paasdag
 Gezonde schoolweek
 Driehoeksgesprekken 3 (H)GL
 Meivakantie
 
 
Mei
 
 14 mei  Driehoeksgesprekken klas 1, 2, 3BL en 3KL  
 20 mei  Tweede pinksterdag  
 30 mei  Eindexamenfeest  
 
Juni
 
 6 juni
 7 juni
 12 juni
 Studiedag
 Uitje leerjaar 4
 Uitslag examens
 
 
Juli
 
 10 juli  Uitje en sportdag leerjaar 3  
 11 juli  Uitje en sportdag leerjaar 2  
 12 juli  Uitje en sportdag leerjaar 1           

 16 juli
 17 juli
 17 juli
 20 juli - 3 sept.

 Diplomering KL
 Diplomering BL en GL
 Rapport ophalen leerjaar 1 t/m 3
Zomervakantie