Gedurende het schooljaar vinden er veel activiteiten plaats. Zowel voor leerlingen als informatie avonden voor ouders. Uiteraard ontvangt u hierover ook bericht per brief of mail. Maar wij adviseren u ook om regelmatig even tussen de belangrijke data te kijken. Op deze wijze bent u volledig op de hoogte van de activiteiten op school.

 2022 - 2023 
 
Augustus
   
 31 augustus

 Eerste schooldag

 Driehoekgesprekken eerste leerjaar

 
 
September
   
 5-9 september  Leerjaar 3 Floriade BL/KL3  
 13 september  Ouderavond leerjaar 4  
 13 september  Webinar PTA en werkweek leerjaar 3  
 19-21 september  Heino BL/KL 3  
 20 september  Ouderavond leerjaar 2   
 26-28 september  Werkweek Heino (H)GL  
 27-29 september  Kies je school in Almere  
 
Oktober
 
 4 oktober  Driehoeks gesprekken leerjaar 3  
 17 t/m 21 oktober  Herfstvakantie  
 
November
 
 8 november  Studiedag  
 21-25 november  SE week klas 4  
 22 november  Informatieavond 19.00 - 21.00 (BL en KL)  
 24 november  Informatieavond 19.00 - 21.00 (gl en HGL)  
 30 november  Praktijkdag 2GL  
 
December
 
 1 december  Praktijkdag 2GL  
 15 december  Open Huis Aeres MBO Almere  
 22 december  Kerstgala  
 23 december  Kerstviering  
 26 december t/m 6 januari   Kerstvakantie  
 
Januari
 
16 januari  Sportdag leerjaar 4  
15 januari  Driehoeksgesprekken klas 1 t/m 4  
 
Februari
 
 10 februari
 11 februari 
 17 februari
 17 februari
 Open Huis Aeres VMBO Almere
 Open Huis Aeres VMBO Almere
 Ski uitje leerjaar 2
 Open Huis Aeres MBO Almere (Avond)
 
 18 februari  Open Huis Aeres MBO Almere  
 27 feb. t/m 3 maart  Voorjaarsvakantie  
 
Maart
 
  3 maart  Beroepenfeest Almere On Stage 3(h)GL  
  8 maart  Driehoeksgesprekken leerjaar 2  
 10 maart  SE leerjaar 3  

 
 13 maart  Praktijkdag 2BL   
 16 maart  Open Huis MBO Almere (avond)  
 20 maart  Praktijkdag 2KL  
 22 maart  Wereldwaterdag  
 23 maart  Feestavond onderbouw  
 31 maart  Greencard Day 4VMBO  
 
April
 
 5 april  Paasvieringen  

 7 april
 10 april
 17-21 april
 25 april t/m 5 mei

 Goede Vrijdag
 Tweede Paasdag
 Gezonde schoolweek
 Meivakantie
 
 
Mei
 
 9 mei  Driehoeks gesprekken klas 1 t/m 3  
 18 mei  Hemelvaartsdag  
 19 mei  School gesloten               
 25 mei  Open Huis MBO (middag)  

Juni
 
 12-16 juni
 19 t/m 23 juni
Uitslag examens
 SE klas 3
 
     
Juli
 
 11-14 juli  Leerjaaruitjes en sportdag leerjaar 1-3   
 17 juli  Kennismakingsochtend nieuwe 1e klassen   
 19 juli  Diplomering. Rapport ophalen leerjaar 1-3  
 22 juli t/m 3 september   Zomervakantie