Op school maken we regelmatig foto's en video's om te laten zien waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw zoon of dochter kan hierop te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto's en video's. We plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden en we gebruiken ook geen namen. We vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van het beeldmateriaal van uw kind. Daarom ontvangt u elk jaar een verzoek om toestemming.