Planning aanmelden Aeres VMBO Almere schooljaar 2022- 2023

 Open dag 10 februari 2023 | 18.30 - 20.30 uur
 Open dag 11 februari 2023 | 10.00 - 12.00 uur
 Inschrijven  Vóór 1 maart inschrijfformulier inleveren
 Toelatingscommissie  Vanaf 1 maart duur zes weken
 Versturen toelatings-, afwijzings- of verlengingsbrieven  Na zes weken ontvangst schriftelijk bericht
 Toelatingscommissie verlenging/onderzoek  Nog vier weken voor extra onderzoek
 Kennismakingsochtend  

 

Denk aan een kopie van het identiteitsbewijs van de leerling. Dit hebben we nodig om de gegevens te controleren en in te voeren. Dit mag ook een kopie van het uittreksel Basisadministratie Personen (BRP) (voorheen GBA) of een kopie van de geboorteakte zijn.