Planning aanmelden Aeres VMBO Almere schooljaar 2018-2019

 Informatieavond  20 november 19.00 - 21.00 uur I bb en kb 
 Informatieavond  23 november 19.00 - 21.00 uur I gl en Het Groene Lyceum
 Open dag  9 februari 18.00 - 21.00 uur
 Open dag  10 februari 10.00 - 13.00 uur
 Inschrijven  Vóór 1 maart 2017 inschrijfformulier inleveren
 Toelatingscommissie  Vanaf 1 maart duur zes weken
 Versturen toelatings-, afwijzings- of verlengingsbrieven  Na zes weken ontvangst schriftelijk bericht
 Toelatingscommissie verlenging/onderzoek  Nog vier weken voor extra onderzoek
 Kennismakingsochtend  16 juli 2018 (ontvangt schriftelijk een uitnodiging)

 

Denk aan een kopie van het identiteitsbewijs van de leerling? Dit hebben we nodig om de gegevens te controleren en in te voeren. Dit mag ook een kopie van het uittreksel Basisadministratie Personen (BRP) (voorheen GBA) of een kopie van de geboorteakte zijn.