Planning aanmelden Aeres VMBO Almere schooljaar 2021 - 2022

 Informatieavond  3 november 2020 | 19.00 - 21.00 uur I bb en kb 
 Informatieavond  5 november 2020| 19.00 - 21.00 uur I gl en Het Groene Lyceum
 Open dag  29 januari 2021 | 18.30 - 21.00 uur
 Open dag  30 januari 2021| 10.00 - 12.00 uur
 Inschrijven  Vóór 1 maart inschrijfformulier inleveren
 Toelatingscommissie  Vanaf 1 maart duur zes weken
 Versturen toelatings-, afwijzings- of verlengingsbrieven  Na zes weken ontvangst schriftelijk bericht
 Toelatingscommissie verlenging/onderzoek  Nog vier weken voor extra onderzoek
 Kennismakingsochtend  

 

Denk aan een kopie van het identiteitsbewijs van de leerling. Dit hebben we nodig om de gegevens te controleren en in te voeren. Dit mag ook een kopie van het uittreksel Basisadministratie Personen (BRP) (voorheen GBA) of een kopie van de geboorteakte zijn.