Schooladviesraad (SAR)

De SAR is gesprekspartner voor het College van Bestuur als het gaat om bijvoorbeeld toekomstige ontwikkelingen in het vmbo, zoals inspelen op de krimp van leerlingenaantallen in de regio, de schoolkosten en de kwaliteit van het onderwijs. Als u wilt meedenken over het beleid en de keuzes van de school van uw zoon of dochter en eventueel ook deel wilt uitmaken van de ouderraad, geeft u uw belangstelling voor de SAR aan bij de directeur van de school.