Leerlingenraad

De school heeft per onderwijsteam een leerlingenraad die bestaat uit vertegenwoordigers van alle klassen. De leerlingenraad vergadert vier keer of vaker per jaar in bijzijn van de teamleider. Allerlei onderwerpen die te maken hebben met  school en die de leerlingenraad belangrijk vindt, kunnen aan bod komen. Als er problemen, vragen en/of wensen zijn, denkt de raad na over een mogelijke oplossing. De leerlingenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding.