Kwaliteit en tevredenheid

Kwalitatief goed onderwijs

Alle medewerkers van Aeres VMBO Heerenveen werken continu aan kwaliteit. Waar aanpassingen en verbeteringen nodig zijn, voeren we die door. Zo zorgen we dat leerlingen goed onderwijs krijgen. Docenten volgen na- en bijscholingen om zichzelf te blijven ontwikkelen en steeds het beste uit leerlingen te halen. 

Schooladviesraad

De schoolleiding ontvangt regelmatig advies van de Schooladviesraad (SAR). Zij delen ervaringen en opvattingen om ons onderwijs te optimaliseren en aan te passen. 

Na een ouderavond vragen we ouders/verzorgers naar hun mening en ervaringen met onze school. De school werkt samen met veel stagebieders, ook van hen horen we graag hoe zij de samenwerking ervaren en of zij verbeterpunten zien. De stagebieders krijgen jaarlijks een vragenlijst. Leerlingen praten mee over het onderwijs in de leerlingenraad en leerling panels per onderwijsteam. 

Resultaten Aeres VMBO Heerenveen

  • Geslaagd voor een VMBO diploma 2017-2018: 94,8%
  • Geslaagd voor een VMBO diploma 2018-2019: 94,8%
  • Geslaagd voor een VMBO diploma 2019-2020: 100%

Scholen op de kaart

Elk jaar maken 200.000 leerlingen de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Scholen op de Kaart is een handig hulpmiddel dat leerlingen en hun ouders helpt bij de belangrijke keuze voor een passende middelbare school. Scholen op de Kaart (voorheen Vensters voor Verantwoording) verzamelt alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in één systeem. De informatie is afkomstig van onder andere DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen zelf. Scholen op de Kaart brengt helder in beeld hoe scholen presteren op twintig belangrijke indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.).

Scholen op de Kaart Aeres VMBO Heerenveen
 

Voortijdig schoolverlaten

Een voortijdig schoolverlater is een jongere tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Je hebt een startkwalificatie met het behalen van een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. Voor meer informatie over vsv cijfers kunt u terecht op Onderwijs in Cijfers, een website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.