Alles over aanmelden

Digitaal aanmelden

Je kunt je via dit aanmeldformulier aanmelden bij onze school. Eén van je ouders/verzorgers moet het formulier invullen en aan de school geven waar je nu op zit. Als het formulier gedownload is, kun je het via de computer invullen. Sla het bestand op en geef je naam aan het bestand. Jouw school zorgt er dan voor dat het formulier bij Aeres VMBO Heerenveen komt.

Heb je vragen over het aanmelden? Mail dan je vraag naar vmbo.heerenveen@aeres.nl of bel 0513 - 62 30 34.

Na het downloaden opent het bestand in de browser. Wanneer dit niet lukt, kunt u hier Adobe (pdf) reader downloaden.