Het vmbo duurt vier jaar. De eerste twee leerjaren heten ‘de onderbouw’ en vanaf het derde leerjaar begint de ‘bovenbouw’. Vanaf dan volgt de leerling een ‘leerweg’. Welke leerweg jij volgt kies je, op grond van je rapport, samen met je mentor aan het eind van het tweede leerjaar. Bij ons volg je onderwijs binnen de leerwegen: bb, kb, gl en tl*. 

Onderbouw

In de eerste twee leerjaren ontdek je welk niveau het beste bij je past. Dat betekent dat je in een klas zit met leerlingen van verschillende niveaus bij elkaar, zodat je kunt groeien naar een hoger niveau. Je krijgt algemene vakken. Dat zijn bijvoorbeeld Nederlands, Engels, wiskunde en biologie. 

Basisberoepsgerichte leerweg (basis of bb)

Deze leerweg is gericht op de praktijk. Je leert het liefst door te doen. Het grootste deel van je vakkenpakket is praktisch ingericht, waar je veel met je handen kunt werken. Daarnaast volg je basisvakken zoals Nederlands en Wiskunde. 

Kaderberoepsgerichte leerweg (kader of kb)

Deze leerweg is een combinatie van theorie- en praktijkvakken. Je hebt geen moeite met leren, maar bent graag praktisch bezig. Je krijgt meer uren praktijkvakken en stage dan in de Gemengde Leerweg. 

Gemengde leerweg (gl)

De Gemengde Leerweg is meer gericht op theorie. Je houdt van leren, maar op deze opleiding kun je ook praktisch bezig zijn want je krijgt 6 theorievakken en 1 praktijkvak.

Theoretische leerweg * (tl)

Een diploma voor de Theoretische Leerweg kun je in de Gemengde Leerweg halen. Je kiest dan een extra theorievak. Je krijgt zes theorievakken, een praktijkvak en twee diploma’s! Een diploma van de Gemengde Leerweg en een diploma van de Theoretische Leerweg. 
*Je zit in de klas van de Gemengde Leerweg maar doet een vak extra.