Het vmbo duurt vier jaar. De eerste twee leerjaren heten ‘de onderbouw’ en vanaf het derde leerjaar begint de ‘bovenbouw’. Vanaf dan volgt de leerling een ‘leerweg’. Welke leerweg jij volgt kies je samen met je mentor in het tweede leerjaar. Bij ons volg je onderwijs binnen de leerwegen: BB, KB, GL en TL/MAVO.

Basisberoepsgerichte leerweg (basis of bb)

Deze leerweg is gericht op de praktijk. Je leert het liefst door te doen. Het grootste deel van je vakkenpakket is praktisch ingericht, waar je veel met je handen kunt werken. Daarnaast volg je basisvakken zoals Nederlands en Wiskunde. 

Doorlopende leerlijn vmbo - mbo 2
Leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg krijgen aan het eind van leerjaar 2 voorlichting over de keuze voor een doorlopende leerlijn vmbo-mbo 2. Wij bieden de mogelijkheid om op één locatie het niveau 2 diploma te halen. We doen dit in samenwerking met Aeres mbo.

Kansen door een doorlopende leerlijn:

  1. Onderwijs is praktisch en gericht op interesse/beroepskeuze van de leerling.
  2. Tijdwinst: de leerling haalt het vmbo en mbo niveau 2 in 5 jaar.
  3. Spreiding examens: het profiel gedeelte van het vmbo rondt de leerling in leerjaar 3 af, in leerjaar 4 rondt de leerling (in overleg) Nederlands en rekenen af en in leerjaar 5 kan de leerling deelnemen aan de proeve van bekwaamheid voor het diploma mbo niveau 2.
  4. Terugvaloptie: als de leerling de gekozen beroepsopleiding toch niet wil afmaken, kan hij/zij gewoon het mbo diploma behalen en doorstromen naar een opleiding naar keuze.
 

Kaderberoepsgerichte leerweg (kader of kb)

Deze leerweg is een combinatie van theorie- en praktijkvakken. Je hebt geen moeite met leren, maar bent graag praktisch bezig. Je krijg meer uren praktijkvakken en stage dan in de Gemengde Leerweg. 

Gemengde leerweg (gl)

De Gemengde Leerweg is meer gericht op theorie. Je houdt van leren, maar op deze opleiding kun je ook praktisch bezig want je krijgt 6 theorievakken en 1 praktijkvak.

Theoretische leerweg * (tl/MAVO)

Een diploma voor de Theoretische Leerweg kun je in de Gemengde Leerweg halen. Je kiest dan een extra theorievak. Je krijgt zes theorievakken, een praktijkvak en twee diploma’s! Een diploma van de Gemengde Leerweg en een diploma van de Theoretische Leerweg. 
*Je zit in de klas van de Gemengde Leerweg maar doet een vak extra.