Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat onder andere per vak wanneer de leerling een toets maken en welke onderdelen in het schoolexamen (SE) getoetst worden. Ook staat erin hoe zwaar het eventueel behaalde cijfer meetelt voor het eindcijfer schoolexamen.