Vrijwillige ouderbijdrage

De overheid betaalt niet alle extra activiteiten en excursies op school. Daarom vragen we je ouders/verzorgers elk jaar om een financiƫle bijdrage. De bijdrage is vrijwillig. Jij mag hoe dan ook meedoen met alle schoolactiviteiten. De school stemt de hoogte van het bedrag en waar het aan wordt uitgegeven af met de Centrale ouderraad van Aeres.

Je ouders/verzorgers kunnen betalen via het schoolkostensysteem WIS Collect. Zij ontvangen een digitale factuur via het schoolkostensysteem WIS Collect. Dit systeem geeft hen de mogelijkheid om de factuur digitaal te betalen.

Bekijk hieronder het overzicht van de bedragen voor schooljaar 2023-2024. In het reglement schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage Aeres VMBO staat meer informatie en worden de categorieƫn toegelicht. Deze is te vinden via de volgende link: https://www.aeresvmbo.nl/over-aeres-vmbo/regelingen-en-statuten

* Eurodisney kan doorgaan bij minimaal 85% betalende deelnemers
** Betalen voor een ander: Niet iedereen heeft de financiele middelen om alles te kunnen betalen.