Aeres VMBO en MBO Heerenveen

De directeur en teamleiders

Aeres VMBO Heerenveen heeft één directeur en één teamleider. Zij ondersteunen en begeleiden de vakdocenten/coaches en zorgen voor een optimale dagelijkse gang van zaken.

Talent voor groei

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit:

 • Directeur:
  De heer J. M. Kloezen
 • Teamleider onderbouw:
  De heer R. Anema

 • Teamleider bovenbouw:
  De heer C. Postma

Bestuur Aeres

Onze school is onderdeel van Aeres. Het College van Bestuur van Aeres bestaat uit:

 • Voorzitter: De heer B.M.P. Pellikaan
 • Vice-voorzitter: De heer M.H.C. Komen

Instellingsdirectie Aeres VMBO en MBO

 • Mevrouw G.J.M. Kruijer
 • De heer A.R. Jaarsma

Postadres: Postbus 245, 6710 BE Ede
Bezoekadres: Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede
Tel.: 088 - 020 70 20
E-mail: info@aeres.nl