Criteria toelating leerwegen en PTA

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

Hieronder vind je de verschillende PTA's per leerweg en leerjaar. Hierin vind je alle informatie over de route naar het eindexamen: wanneer je schoolexamens hebt, wat per vak de leerstof is en op welke wijze het getoetst wordt. Meer info over het examen lees je in het Examenreglement bij Regelingen en statuten

PTA klas 3 basisberoepsgerichte leerweg (bb) 2023 - 2024 

PTA klas 3 kaderberoepsgerichte leerweg (kb) 2023 - 2024

PTA klas 3 gemengde leerweg (gl) 2023 - 2024

PTA klas 4 basisberoepsgerichte leerweg (bb) 2023 - 2024

PTA klas 4 kaderberoepsgerichte leerweg (kb) 2023 - 2024

PTA klas 4 gemengde leerweg (gl) 2023 - 2024

Criteria bepaling leerweg

Aan het eind van het tweede leerjaar bepalen we of een leerling verder gaat met de basisberoepsgerichte leerweg (bb), de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) of de gemengde leerweg (gl). In de gl kunnen leerlingen een extra vak volgen. Voldoen ze aan de voorwaarden, kunnen ze hiermee een diploma voor de theoretische leerweg (tl) behalen. 

Concrete criteria volgt nog.