VMBO Nijkerk meisje voert knaagdieren

Criteria toelating leerwegen en PTA

PTA

Hieronder vind je de PTA's (Programma van toetsing en afsluiting) op volgorde van leerjaar en leerweg.

PTA BL klas 3

PTA KL klas 3

PTA GL klas 3

PTA BL klas 4

PTA KL klas 4

PTA GL klas 4

Criteria bepaling leerweg

Aan het eind van het tweede leerjaar bepalen we of een leerling verder gaat met de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg/theoretische leerweg.

Criteria bepaling leerweg