Bij Aeres VMBO Velp geven we onderwijs in de volgende leerwegen:

  • Basisberoepsgerichte leerweg (bb)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
  • Gemengde leerweg (gl)
    Leerlingen die de gemengde leerweg volgen, kunnen bij ons ook een tl-diploma halen.

Alleen maar theorielessen volgen leek me niet leuk, ik wilde niet alleen maar leren, leren, leren. Ik wilde ook iets creatiefs doen. Aeres VMBO Velp paste daar goed bij. In 2019 ben ik geslaagd en ga nu verder leren op het mbo.

Robin Puijman, geslaagde oud-leerling met tl-diploma