Ons vmbo

Wie zijn wij?

Aeres VMBO Velp (voorheen Groenhorst Velp) is een groen en creatief vmbo met brede uitstroommogelijkheden. Onze school staat bekend als een veilige school waar persoonlijke aandacht en begeleiding centraal staan.

Er wordt onderwijs geboden in drie leerwegen, te weten:

  • Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) 
  • Gemengde leerweg (GL) 

Op onze school is het mogelijk om de gemengde leerweg af te sluiten met een diploma theoretische leerweg.

Aeres VMBO Velp is een school met ongeveer 450 leerlingen. Onze leerlingen komen niet alleen uit de gemeente Rheden, maar ook uit de verdere omgeving zoals Arnhem en Westervoort. Het is een school waarin naast aandacht voor de leerstof vooral veel aandacht is voor de leerling als individu.

Welke visie hebben wij?

Aeres VMBO Velp is een school waar leerlingen zich in een veilige omgeving kunnen voorbereiden op hun toekomst. Daarbij gaat het allereerst om goed onderwijs, waarbij leerlingen medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces en omgeving. We begeleiden leerlingen bij het verwerven van de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor het behalen van een diploma. Hierbij hanteert Aeres Velp de volgende visie

  • We leren leerlingen zelfstandig te functioneren in een samenleving die steeds verandert.
  • We leren onze leerlingen hun talenten en hun omgeving kennen.
  • We leren ze invloed nemen en verantwoordelijk te zijn.

Een verbindende school

Aeres VMBO Velp werkt aan de ontwikkeling van een verbindende school. Dit betekent dat binnen duidelijk vastgestelde grenzen. De school streeft naar een klimaat waarin iedereen gestimuleerd en geprikkeld wordt om medeverantwoordelijkheid te dragen voor het welbevinden van zichzelf, de ander en de omgeving. Wederzijds respect is een vaste waarde. Regels zijn er niet om de regels, maar om de ruimte aan te geven waarbinnen iedereen zich vrij kan bewegen. Aandacht voor de eigen leefomgeving Het schoolgebouw is volledig opgeknapt en vernieuwd. De nette, frisse uitstraling houden we met elkaar in stand.