Ondersteuning en begeleiding

Mentor

Elke klas heeft een mentor. Hij/zij is voor jou en voor je ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. Alle schoolgerelateerde zaken kan je met hem/haar bespreken.

Docenten

De vakdocenten begeleiden je tijdens de lessen. Als je moeite hebt met een bepaald vak, dan kan je tijdens het instructie-uur (I-uur) in kleiner verband extra uitleg krijgen.

Remedial teaching

Heb je nog wat meer ondersteuning nodig bij het leren, dan bestaat de mogelijkheid dat je voor de duur van 6 tot 8 aaneengesloten weken begeleiding krijgt van onze remedial teacher.

Dyslexiecoach

Heb je dyslexie of dyscalculie? Onze dyslexiecoach kan je advies geven over hoe hiermee om te leren gaan. Samen zoeken we naar de mogelijkheden. Ook is de inzet van (digitale) hulpmiddelen bespreekbaar.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinatoren hebben een coördinerende, adviserende en ondersteunende rol bij het aanbieden van extra ondersteuning. De zorgcoördinatoren hebben regelmatig overleg met andere scholen binnen het Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht.

SOVA-training, faalangstreductietraining

Bij sociaal-emotionele problemen  organiseert onze school met enige regelmaat trainingen in groepsverband.

Extra ondersteuning in de vorm van arrangementen

Een leerling die ondersteuning nodig heeft, die boven de hierboven beschreven basisondersteuning uitstijgt, kan extra hulp krijgen in de vorm van een ondersteuningsarrangement, zo mogelijk binnen de eigen school. Daarbij is het uitgangspunt de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Concreet betekent een arrangement dat een leerling tijdelijk of gedurende een heel  schooljaar extra begeleiding en aandacht krijgt op een bepaald gebied. Gebieden kunnen zijn: - organisatie en planning,  aandacht en concentratie, sociaal-emotionele ontwikkeling, langdurige ziekte of hulp op didactisch gebied in de vorm van Remedial Teaching. Arrangementen kunnen individueel en ook in groepsverband aangeboden worden. De begeleider kan een docent, mentor of orthopedagoog zijn.

Bij de arrangementen krijgen onze medewerkers hulp en advies van vaste ambulante begeleiders.