Vervolg na vmbo

Wanneer je je diploma bij ons op school hebt gehaald, kun je nog alle kanten op. Je mag naar alle mbo-opleidingen en met een tl-diploma kun je ook nog door naar de havo. Hieronder lees je meer.

Doorstroommogelijkheden na Aeres VMBO Maartensdijk:

Als je je diploma gehaald hebt op Aeres VMBO Maartensdijk zijn er heel veel mogelijkheden om door te stromen naar het mbo. Binnen het mbo zijn er veel scholen en opleidingen waaruit je kan kiezen. Daarom is het belangrijk dat jij en je ouders/verzorgers zich op tijd oriënteren. Dit kan bijvoorbeeld door het bezoeken van Open Dagen en/of Oriëntatiedagen. Ook op school wordt er veel aandacht besteed op de voorbereiding van jouw uiteindelijke beroepskeuze. In leerjaar twee wordt er bijvoorbeeld een beroepenmarkt georganiseerd zodat je een idee krijgt welke beroepen er allemaal zijn. Het vak LOB vormt hierin ook een belangrijke pijler, waarbij er o.a. aandacht wordt besteed aan de voorbereiding op stages, de stage zelf en het maken van een beroepentest. Ook de decaan en mentor kunnen een belangrijke rol spelen bij jouw keuzeproces.

Naast de term MBO hoor je ook vaak de termen ROC en AOC. Dit zijn allebei mbo-scholen. Het ROC staat voor Regionaal Opleidingscentrum. Zij hebben meerdere scholen in een regio. Het AOC staat voor Agrarisch Opleidingscentrum en is meer gericht op de groene sector. Hier kun je leren voor beroepen zoals bijvoorbeeld hovenier, dierverzorger of bloemist.

Leerlingen die helaas geen diploma hebben behaald en 16 jaar of ouder zijn kunnen er voor kiezen om het examenjaar over te doen, maar hebben ook de mogelijkheid zich aan te melden bij een zogeheten Entree-opleiding oftewel een niveau 1 opleiding. Je hebt Entree opleidingen die een brede basis bieden en Entree-opleidingen die richten op 1 sector, bijvoorbeeld zorg. Bij aanmelding van een Entree opleiding kan een leerling kiezen voor een BOL- of een BBL-traject. Hierover verderop meer.

Leerlingen die wel met een diploma de school verlaten kunnen zich afhankelijk van de leerweg aanmelden bij een opleiding gekoppeld aan de volgende niveaus  :

BL = niveau 2 .

KL = meestal niveau 3 .

GL/TL= niveau 3 of 4 ( afhankelijk van opleiding )

Daarnaast kunnen leerlingen zoals al eerder gemeld vaak binnen deze opleidingen kiezen voor een BOL- of BBL –traject . BBL- trajecten vinden voornamelijk plaats voor  niveau 1 en 2 opleidingen. De BOL-trajecten kom je op alle niveaus tegen.
 

1. De Beroeps Opleidende Leerweg (BOL):


Bij een BOL-opleiding gaat de deelnemer voor het grootste deel van de tijd naar school. Daarnaast brengt hij/zij 20 tot 40 weken werkend en lerend door in een bedrijf. De stage is een wezenlijk onderdeel van de opleiding. De deelnemer bewijst dat hij/zij het in de praktijk kan toepassen wat tijdens de opleiding is geleerd én in staat is nieuwe vaardigheden aan te leren. We spreken dan ook officieel van beroepspraktijkvorming.

2. De Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL):


Bij een BBL-opleiding heeft de deelnemer werk voor minstens 20 uur per week, en leert hij/zij het beroep dus voor een belangrijk deel in de praktijk. Daarnaast gaat de deelnemer één dag of een middag en een avond in de week voor de theorielessen naar school. Ook als de deelnemer al een tijd van school af is en werkt, kan hij/zij aan een BBL-opleiding beginnen. Je wordt bij deze opleidingen pas aangenomen als je werkelijk ook een werkplek hebt.

Belangrijk is (zoals al eerder vermeld) dat een leerling samen met ouders/verzorgers en school zich tijdig gaat oriënteren naar de mogelijkheden van de vervolgopleidingen. Leerlingen moeten zich voor 1 april van het schooljaar aangemeld hebben bij één of meerdere vervolgopleidingen. De definitieve keuze kan gemaakt worden als een leerling weet dat hij/ zij haar diploma behaald heeft.