Onze leerwegen

vmbo-BB en vmbo-KB

Je krijgt op onze school een combinatie van praktijkvakken en theorievakken. Dit betekent dat je niet de hele dag met je neus in de boeken zit! Je bent bezig met algemene vakken zoals Nederlands, Engels, Wiskunde én met praktijkvakken.

vmbo-GL naar vmbo-TL

Heb je Theoretische Leerweg (TL) advies, maar houd je er wel van om in de praktijk bezig te zijn? Dan vind je bij ons de oplossing: een GL+ traject! Voor leerlingen van de Gemengde Leerweg (GL) is het mogelijk in leerjaar 4 een extra theorievak te volgen. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden behaal je hiermee een diploma voor de Theoretische Leerweg (TL).

vmbo-LWOO

Heb je wat meer ondersteuning nodig bij het leren en de theoretische vakken? Dan krijg je les in kleinere klassen, heb je meer praktijk en krijg je meer begeleiding. In welke klas je wordt geplaatst, is afhankelijk van het advies van jouw basisschool en de resultaten van de testen die je bij ons hebt gemaakt.