Nieuw: de Paardenklas

Gaat uw kind naar het vmbo, is het paardengek en wil het alles daarover leren?
Dan is de Paardenklas van Aeres VMBO Maartensdijk iets voor hem/haar! Naast de vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde en het profiel Groen, leert hij/zij alles over paarden.

Drie lesuren per week naar Stal van Brenk

De Paardenklas is voor leerlingen in klas 1. Gedurende het schooljaar gaan ze elke week drie lesuren naar Stal van Brenk. Hier helpen ze elkaar met poetsen, zadelen en opstappen op het paard. Daarna heeft de ene helft een klok uur rijles en de andere helft theorie. Deze theorie vindt dus op stal plaats, tussen de paarden en pony's. Daarna gaan de leerlingen elkaar helpen met afzadelen en verrichten ze nog stalwerkzaamheden. De groep die rijdt en de groep die theorie heeft, wisselt elkaar per week af. Het jaar sluit af met een onderlinge wedstrijd waar u als ouders/verzorgers van harte welkom zijn. Leerlingen sluiten af met een schoolcertificaat. 

Theorie

Tijdens de theorielessen leren ze alles over het verzorgen paarden, waar een goede huisvesting aan moet voldoen. Leren ze over de gezondheid en voeding van paarden. En leren ze over het reilen en zeilen in de paardensport en al haar disciplines. 

Praktijk

In de praktijk leren de leerlingen hoe ze op de juiste manier moeten omgaan met paarden. Ze leren rijden (beginners en een gevorderden groep), mennen en voltigeren. Ze krijgen zitles, ze leren een paard te longeren en ze leren hoe ze een paard of pony correct toiletteren. Ook leren ze assisteren bij wedstrijden. Ze nemen deel aan stalwerkzaamheden, zoals tuig poetsen, pony's toiletteren, stal aanvegen en waar nodig mesten.   

Goede doorstroommogelijkheden

Willen leerlingen na het vmbo verder gaan in de paarden? Dan hebben ze goede doorstroommogelijkheden naar Aeres MBO Almere, Aeres MBO Barneveld of Aeres MBO Emmeloord. Ook als ze niet verder willen met paarden kunnen ze nog alle kanten op. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de Paardenklas? Kom dan samen met uw kind naar onze Open dag of maak een persoonlijke afspraak via 088 020 55 00.