Meer info aanmelden

Aanmeldingslimiet voor Aeres VMBO Lelystad

De afgelopen jaren hebben steeds meer leerlingen en hun ouders voor onze school gekozen. En daar zijn wij erg trots op! Voor het schooljaar 2018 – 2019 moeten we een limiet stellen aan het aantal aanmeldingen voor het eerste leerjaar. Om goed en eigentijds onderwijs te kunnen bieden, met de kwaliteit en kleinschaligheid die iedereen van ons gewend is, kunnen maximaal 145 leerlingen geplaatst worden.

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind bij ons op school aanmelden? Dan adviseren we u dit te doen op onze inschrijfdagen.
Neemt u een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind mee? Dit hebben we nodig om de gegevens te controleren en in te voeren. Dit mag ook een kopie van het uittreksel Basisadministratie Personen (BRP) (voorheen GBA) of een kopie van de geboorteakte zijn.
Daarnaast is het handig om (scans van) relevante documenten en verklaringen (o.a. dyslexie of dyscalculie) mee te nemen. 

Loting

Om de diversiteit van de leerniveaus te behouden, hanteren we voor de aanmeldingen in het eerste leerjaar de volgende percentages:
- gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) 40% van de maximale aanmeldingen.
- kaderberoepsgerichte leerweg (kb) 30% van de maximale aanmeldingen.
- basisberoepsgerichte leerweg (bb) 30% van de maximale aanmeldingen.

Als zich meer dan 145 leerlingen aanmelden voor het eerste leerjaar, dan kijken we eerst naar de percentages van de maximale aanmeldingen. Vervolgens wordt er geloot. Hierbij kan een notaris ingeschakeld worden.

Recht op een passende onderwijsplek

Aeres VMBO Lelystad vindt dat iedere leerling het recht heeft op een passende onderwijsplek binnen Lelystad, de regio en/of Aeres. We denken daarom met u mee en helpen u bij het zoeken naar een andere oplossing, als blijkt dat uw kind niet bij ons geplaatst kan worden, omdat we over de limiet van 145 leerlingen gaan.

In klas 2, 3 en 4 hebben we voor het schooljaar 2018 – 2019 binnen de bestaande klassen nog beperkte ruimte voor leerlingen die willen instromen. In september 2018 start Aeres VMBO Lelystad met 7 eerste klassen en een arrangementsklas.

Na de aanmelding

U hebt uw kind aangemeld bij ons op school en hoe nu verder? Na de aanmelding volgt er een probeerdag vol met activiteiten. Hiervoor krijgt uw kind een schriftelijke uitnodiging. Tijdens deze probeerdag maken de nieuwe leerlingen kennis met de school en onze docenten. Hierna volgt een intakegesprek. De uitnodiging hiervoor is telefonisch of per mail. Na de verzamelde informatie gaat de toelatingscommissie bekijken of de leerling bij onze school past. Als leerlingen zijn aangenomen, ontvangen ze per brief een bevestiging. Bij een afwijzing volgt een toelichtend gesprek, dat later per brief wordt bevestigd. Tijdpad nieuwe aanmeldingen 2017 - 2018.

Kennismakingsochtend

Als leerlingen net op een middelbare school komt, is alles nieuw en spannend. Een andere school, andere vakken, nieuwe klasgenootjes, meer leraren, een grotere schooltas en meer huiswerk. Daarom organiseren wij al voor de zomervakantie een kennismakingsochtend. Tijdens de kennismakingsochtend leren de kinderen hun nieuwe klasgenoten en mentor kennen.