Entreeprogramma

Het Entreeprogramma is er voor leerlingen die theoretisch veel aankunnen en tijdens hun stage laten zien dat ze een goede, gemotiveerde werkhouding hebben. Leerlingen komen alleen in aanmerking voor het programma als ze minimaal 16 jaar zijn en bij de start het niveau van 1F voor de AVO-vakken hebben. Afhankelijk van de leeftijd kan het programma uitgespreid worden over twee jaar.

Leerlingen van 16 jaar volgen het beroepsgerichte programma van het praktijkonderwijs. Ze lopen drie dagen stage, volgen één dag theorie en één dag profielblokken op school. Vanaf hun zeventiende gaan de leerlingen drie dagen op stage, is er één theoriedag op school en volgen ze één dag het beroepsgerichte programma op het AOC/ROC. Deze groep werkt toe naar het Entreediploma van het mbo (niveau 1), zowel voor ROC als AOC. Voor de definitieve overstap naar het ROC/AOC leggen leerlingen eerst een Proeve van Bekwaamheid af.