Onze leerwegen

We leren niet allemaal op dezelfde manier. De één leert graag door het gewoon te gaan doen, de ander wil het eerst voorzichtig proberen en weer een ander leest het eerst nog eens goed door vooraleer hij aan de slag gaat. Het vmbo geeft antwoord op die verschillende leerstijlen. Leuk dat je, net als de meeste kinderen in Nederland, naar het vmbo gaat! 

Leren met je hart, hoofd en handen! Natuurlijk doen!

Het vmbo duurt vier jaar. De eerste twee jaar noemen we “de onderbouw” en in die twee jaar krijg je een aantal algemene vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde en geschiedenis. Maar dat is niet alles. Bij ons op school vind je dieren, prachtige tuinen en kassen vol planten en groenten. Daar krijg je ook les over. Onze leerlingen vinden deze groene vakken erg leuk. Soms vragen we of er kinderen zijn die tijdens de vakantie thuis voor een klein dier willen zorgen. De geiten, pony’s en andere grote dieren blijven gewoon op school. In het derde jaar zit je in de “bovenbouw” en volg je een leerweg. Welke leerweg je gaat volgen, kies je samen met je leraren in het tweede jaar. Het vmbo heeft vier leerwegen. 

Theoretische leerweg (tl)
Je volgt theoretisch onderwijs op mavoniveau en krijgt zo een brede basis. Met je tl-diploma kun je naar de havo of het hoogste mbo-niveau (niveau 4). 

Gemengde leerweg (gl)
Net als bij de theoretische leerweg volg je algemene vakken op mavoniveau. Daarnaast volg je een kort beroepsgericht programma en doe je examen in een beroepsgericht vak. Met je gl-diploma kun je doorleren op mbo-niveau 4. Als je de gemengde leerweg met een extra theorievak succesvol afsluit, krijg je bij Aeres een tl-diploma (mavo).

Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
Leer jij het makkelijkst doordingen te doen of uit te proberen? Dan is de kaderberoepsgerichte leerweg ideaal. Je volgt beroepsgerichte praktijkvakken en theorievakken. Met je kb-diploma kun je doorleren in het mbo, niveau 3 of 4.

Basisberoepsgerichte leerweg (bb)
Bij de basisberoepsgerichte leerweg ligt de nadruk op praktijkvakken. Ben jij een echte doener die niet graag in de boeken zit, dan is deze leerweg een goede keus. Met je bb-diploma kun je naar mbo-niveau 2

Leerlingen doen in alle leerwegen examen in Nederlands, Engels, wiskunde, biologie of nask (natuurkunde-scheikunde); én in lichamelijke oefening, CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) en maatschappijleer. De laatste drie vakken worden afgesloten met een schoolexamen. GL/TL leerlingen hebben ook nog economie als examenvak.