Aanmeldingsprocedure

Klas 1

Het aanmeldingsformulier ligt voor u klaar op de basisschool. Zo niet, kunt u het formulier onderaan deze pagina downloaden. U stuurt het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar ons toe vóór 1 maart. Na ontvangst van het formulier schrijven wij uw kind voorlopig in en ontvangt u hiervan een bevestiging. De basisschool stuurt ons de relevante gegevens via OSO. De termijn van zes weken om een besluit te nemen over de toelating gaat in wanneer wij het complete dossier van uw kind hebben ontvangen.Op welk niveau uw kind geplaatst wordt, is afhankelijk van het basisschooladvies. Wij plaatsen uw kind op het passend niveau. Na ontvangst en verwerking van alle gegevens, krijgt u bericht over de definitieve plaatsing.

Klas 2 of 3

U downloadt het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina en stuurt het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar ons toe. Na ontvangst van het formulier schrijven wij uw kind voorlopig in en ontvangt u hiervan een bevestiging. De leerjaarcoördinator van klas 2 of 3 (afhankelijk voor welke klas u uw kind inschrijft) neemt z.s.m. contact met u op. Met elke instromende leerling en de ouders wordt een persoonlijk gesprek gevoerd om te kunnen bepalen of plaatsing op onze school voldoende kans op succes biedt. De toeleverende school stuurt op verzoek van de ouders het doorstroomdossier en relevante gegevens naar onze school toe.

Klas 4

Instromen in klas 4 is enkel mogelijk met een profiel Groen in klas 3. Indien de leerling hieraan voldoet, geldt dezelfde procedure als klas 2 of 3.

Aanmeldingsformulier