Topprogrammas

Topprogramma Lifestyle

Op de Aeres mavo heb je in het eerste leerjaar het vak 'Lifestyle'. Dit vak bestaat uit lessen gericht op voeding en gezondheid. Mocht je verder willen in voeding en gezondheid dan krijg je in het tweede en derde leerjaar een aantal keuzevakken, waarin je in leerjaar 3 zelfs examen kan doen. In leerjaar 4 kan je daardoor al een aantal onderdelen vanuit het MBO-programma volgen.

Topprogramma Internationaliseren

Op de Aeresmavo krijg je vanaf het tweede leerjaar lessen gericht op internationale en Europese oriëntatie. Daarnaast kun je een extra talenprogramma volgen. Je ontvangt hiervoor aan het eind van leerjaar 4 een certificaat 'Versterkt talen onderwijs' BV Cambridge English.

Free Choice

Mocht je binnen het reguliere programma uitblinken of kunnen versnellen, dan is het ook mogelijk om alvast op een hoger niveau lessen te volgen. Zo kun je bij ons een aantal vakken op Havo niveau volgen en daar eindexamen in doen.