Ondersteuning en begeleiding

De school is er voor jou. Dat betekent dat we jou goed willen leren kennen, zodat we alle talenten die jij bezit zichtbaar kunnen maken. Onze school is klein, we kennen elkaar en scoren hoog op veiligheid. Wij hebben een psycholoog op school, die extra ondersteuning in de klas geeft. Onze zorgcoördinator weet alles van passend onderwijs en kan voor elke leerling een passend arrangement vinden, zodat je kan leren.

In ons studiecentrum, waar je onder begeleiding huiswerk kan maken, kan je extra ondersteuning krijgen.

De Aeres Mavo werkt met interactieve leermiddelen. We hebben hiervoor het programma Muiswerk Online aangeschaft. Dit is een online programma met oefenmodules voor taal en rekenen, toegespitst op de speciale behoeftes van de leerling. Het programma heeft een aantal mooie voordelen:

  • het aanbod is afgestemd op het niveau van de leerling;
  • het programma bevat uitleg en feedback tijdens het oefenen;
  • de leerling kan zowel op school als thuis gebruikmaken van het programma;
  • de docent kan de resultaten goed volgen, wat hulp geven makkelijker maakt.

De school ziet het programma als een waardevolle toevoeging op het lesprogramma. 

Omdat Muiswerk Online volledig online werkt, kunnen leerlingen gemakkelijk ook thuis oefenen. Thuis kunnen zij de toetsen niet maken, maar de oefeningen zijn wel beschikbaar. De programma’s werken ook op tablets. Elke leerling ontvangt op school een persoonlijke inlogcode en een wachtwoord. Onder Mijn Aeres is de link te vinden naar Muiswerk.