Ondersteuning en begeleiding

School is er voor leerlingen. Dit betekent dat we ze goed moeten leren kennen, zodat we alle talenten die leerlingen bezitten zichtbaar kunnen maken. Het kan zijn dat uw kind bij zijn/haar talentontwikkeling extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Daarom hebben we veel ondersteuningsmogelijkheden en -begeleiding in huis en doubleren leerlingen bij ons (bijna) niet meer. 

Heeft u vragen over deze onderwerpen? Neem dan contact met op ons. Vul het onderstaande vragenformulier in of bel 088 020 56 00.
Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the content of the form.