Aanmelden

Inschrijven vóór 1 maart 2018 op Aeres VMBO Almere

Heb je als ouder/verzorger of als leerling kennisgemaakt met onze school tijdens onze informatieavonden of open dag en wil je jouw zoon/dochter inschrijven? De inschrijving voor het eerste leerjaar dient te gebeuren voor 1 maart 2018 en aanmelding voor instroom in het tweede- of derde leerjaar dient te gebeuren voor 1 april 2018. Inschrijven kan via dit aanmeldformulier.

Belangrijk bij de inschrijving is dat ook de vragenlijst voor leerlingen en de vragenlijst voor ouders wordt ingevuld. Het aanmeldformulier inclusief de leerling- en oudervragenlijst gelieve per post versturen naar:

Aeres VMBO Almere
t.a.v. mevr. M. van Veenen
Postbus 60080
1320 AB Almere

Wanneer de aanmelding voor bovengenoemde data binnen is, dan zal de aanmelding in behandeling worden genomen.

Voor meer informatie over de inschrijfprocedure voor het voortgezet onderwijs in Almere: Aanmelden voor het voortgezet onderwijs, hoe werkt dat? Folder voor ouders.

Toelatingsbeleid voor leerjaar 2018–2019

Ouders/verzorgers en leerlingen stoppen veel tijd in het uitzoeken van de school die bij hen past. Voor het schooljaar 2015-2016 kreeg Aeres VMBO Almere zoveel aanmeldingen, dat er geloot moest worden. Sindsdien kan de school niet garanderen dat er voor iedere aangemelde leerling een plaats beschikbaar is. Je kunt je aanmelden voor het vmbo groen als je met voldoende resultaat de basisschool hebt doorlopen. Ook zijn leerlingen toelaatbaar die het laatste leerjaar hebben doorlopen van een school voor speciaal onderwijs, waarvan de leerstof gelijkwaardig is aan die van het basisonderwijs. Ook leerlingen met een handicap kunnen zich aanmelden.

Leerwegondersteunend onderwijs

Leerlingen die in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), moeten zich ook voor 1 maart hebben aangemeld. Binnen Almere zijn door alle scholen in het voortgezet onderwijs afspraken gemaakt om een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de lwoo-leerlingen te bereiken. Kort na 1 maart wordt in een overleg tussen deze scholen bekeken of alle lwoo-leerlingen op de school van hun voorkeur geplaatst kunnen worden. Kun je bij ons niet geplaatst worden, dan krijg je zo snel mogelijk bericht.

Na de inschrijving

Je hebt je aangemeld bij ons op school en hoe nu verder? Na de aanmelding gaat de toelatingscommissie de aanmelding bekijken. Hier staat zes weken voor. Na deze periode ontvangt je toelatings-, afwijzings- of verlengingsbrief. Heb je een verlengingsbrief ontvangen, dan gaat de toelatingscommissie de aanmelding nog een keer bestuderen. Hier staat vier weken voor. Alle communicatie met betrekking tot de aanmelding verloopt schriftelijk. In het tijdspad nieuwe aanmeldingen 2018-2019 staat alles overzichtelijk in een tabel.

Kennismakingsochtend

Als je net op een middelbare school komt, is alles nieuw en spannend. Een andere school, andere vakken, nieuwe klasgenootjes, meer leraren, een grotere schooltas en meer huiswerk. Daarom organiseren wij al voor de zomervakantie een kennismakingsochtend. Tijdens de kennismakingsochtend leer jij je nieuwe klasgenoten kennen en wie je mentor is. Na de zomervakantie ga je dan echt van start als nieuwe leerling van Aeres VMBO Almere. 

Instromen

Het komt vaak voor dat leerlingen instromen in een tweede of derde leerjaar. De aansluiting levert over het algemeen geen problemen op. De toelating wordt per leerling bekeken. Aeres VMBO Almere vraagt hiertoe informatie op bij de laatste school van de betreffende leerling. Toelating tot de hogere klassen geschiedt in alle gevallen na een gesprek op school.