Vakantie, vrije dagen, spreekavonden en jaarplanning

Vakantie en vrije dagen

 • Start schooljaar 1 september

 • Herfstvakantie 17 oktober - 25 oktober

 • Kerstvakantie 19 december - 4 januari (maandag is studiedag)

 • Voorjaarsvakantie 20 februari - 28 februari

 • Goede Vrijdag 2 april

 • Tweede Paasdag 5 april

 • Meivakantie 24 april - 9 mei

 • Hemelvaartsdag en Suikerfeest 13 mei en 14 mei ook vrij

 • Tweede Pinksterdag 24 mei

 • Zomervakantie 17 juli

Studiedagen docenten (leerlingen vrij)

 • Dinsdag 6 oktober

 • Maandag 4 januari

 • Donderdag 11 maart

Spreekavonden leerjaar 1,2 en 3

 • Maandag 14 december periode 1

 • Maandag 29 maart periode 2

Spreekavonden leerjaar 4

 • Maandag 23 november periode 1

 • Maandag 8 februari periode 2

Jaarplanning 2020 - 2021