Zak-en slaagregeling examens 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Na een tijd in spanning te hebben gezeten vanmiddag vers van de pers:

Vanmiddag heeft de rijksoverheid de vernieuwde zak / slaagregeling bekend gemaakt. Het is duidelijk aan welke eisen examenleerlingen die dit jaar geen eindexamen hoeven te doen moeten voldoen om dit jaar hun diploma te behalen. Op de website van de rijksoverheid is via de onderstaande links het overzicht te vinden per leerweg:

Zak / slaagregeling BL-KL

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vmbo-basis-en-kader-examens-2020

Zak / slaagregeling GL

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vmbo-gemengd-en-theoretische-leerweg-examens-2020

Uiteraard zal de bovenstaande regeling op dit moment een heleboel vragen opwerpen. Als school gaan we direct hard aan de slag om aan de hand van de gestelde richtlijnen een passend plan te maken dat goed bij onze school past, praktisch uit te voeren is en ervoor zorgt dat we dezelfde slagingspercentages
als normaal kunnen behalen.

Het S.O is nog niet voor alle leerlingen afgerond, dat betekent dat we op dit moment nog niet definitief mede kunnen delen of een leerling geslaagd of gezakt is. Wanneer er meer bekend is hoe we dit voor onze school vorm gaan geven zal dit direct met ouders en leerlingen gedeeld worden. Toch nog even wat spanning dus.

Met vriendelijke groet,
J.O van Asselt
Teamleider

Via onderstaande link kunt u de informatiebrief downloaden >>