Niet al onze schoolvoorzieningen en schoolactiviteiten worden door de overheid betaald. Daarom vragen we u jaarlijks om een vrijwillige financiële bijdrage. De bedragen worden vastgesteld door de Centrale Ouderraad van Aeres. We verwachten dat ouders die voor onze school kiezen die bijdrage willen betalen. Ook de bedragen staan hierin vermeld. Jaarlijks kunt u aangeven voor welke schoolvoorzieningen en schoolactiviteiten u een bijdrage levert. Het gaat hierbij om extra diensten, zoals excursies.