Vakantie en vrije dagen rooster

Vakantierooster 2019 - 2020

Herfstvakantie
19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie
21 december t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie
15 februari t/m 23 februari 2020
Meivakantie
18 april t/m 4 mei 2020
Zomervakantie
4 juli t/m 16 augustus 2020

Vrije dagen rooster 2019 - 2020

13 april 2020 Tweede Paasdag

5 mei 2020 Bevrijdingsdag

21 mei 2020 Hemelvaartsdag

22 mei 2020 Vrijdag na Hemelvaart

1 juni 2020 Tweede Pinksterdag

Extra verlof aanvragen

Wilt u extra vakantie en/of verlof aanvragen voor uw kind, vul dan het verlofaanvraagformulier in en lever het schriftelijk minimaal twee weken van tevoren in bij de administratie.

Jaaragenda

Gedurende het schooljaar vinden er veel activiteiten plaats. Zowel voor leerlingen als ouderavonden voor ouder(s) en/of verzorger(s). Uiteraard ontvangt u hierover ook bericht per brief of mail. Maar wij adviseren u ook om regelmatig even tussen de belangrijke data te kijken. Op deze wijze bent u volledig op de hoogte van de activiteiten op school.