Vakantie en vrije dagen rooster

Vakantierooster 2021 - 2022

Herfstvakantie
18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie
27 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
21 februari t/m 25 februari 2022
Meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022
Zomervakantie
18 juli t/m 29 augustus 2022

Vrije dagen rooster 2021 - 2022

26 november 2021 Studiedag

29 november 2021 Studiedag

14 april 2022 Studiedag

15 april 2022 Goede Vrijdag

18 april 2022 Tweede Paasdag

26 mei 2022 Hemelvaartsdag

27 mei 2022 Vrijdag na Hemelvaart

6 juni 2022        Tweede Pinksterdag

Extra verlof aanvragen

Wilt u extra vakantie en/of verlof aanvragen voor uw kind, vul dan het verlofaanvraagformulier in en lever het schriftelijk minimaal twee weken van tevoren in bij de mevrouw Pool.

Jaarplanning

Gedurende het schooljaar vinden er veel activiteiten plaats. Zowel voor leerlingen als ouderavonden voor ouder(s) en/of verzorger(s). Uiteraard ontvangt u hierover ook bericht per brief of mail. Maar wij adviseren u ook om regelmatig op de jaarplanning te kijken. Op deze wijze bent u volledig op de hoogte van de activiteiten op school.