Vakantie en vrije dagen rooster

Vakantierooster 2020 - 2021

Herfstvakantie
12 oktober t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 26 februari 2021
Meivakantie
26 april t/m 7 mei 2021
Zomervakantie
9 juli t/m 23 augustus 2021

Vrije dagen rooster 2020 - 2021

28 september 2020 Studiedag

1 april 2021 Studiedag

2 april 2021 Goede Vrijdag

5 april 2021 Tweede Paasdag

13 mei 2021 Hemelvaartsdag

14 mei 2021 Vrijdag na Hemelvaart

24 mei 2021 Tweede Pinksterdag

Extra verlof aanvragen

Wilt u extra vakantie en/of verlof aanvragen voor uw kind, vul dan het verlofaanvraagformulier in en lever het schriftelijk minimaal twee weken van tevoren in bij de administratie.

Jaarplanning

Gedurende het schooljaar vinden er veel activiteiten plaats. Zowel voor leerlingen als ouderavonden voor ouder(s) en/of verzorger(s). Uiteraard ontvangt u hierover ook bericht per brief of mail. Maar wij adviseren u ook om regelmatig op de jaarplanning te kijken. Op deze wijze bent u volledig op de hoogte van de activiteiten op school.