Live lessen in Microsoft teams

Live lessen in Microsoft Teams: vanaf maandag 6 april

Beste ouder(s), verzorger(s), en leerlingen,

Zoals eerder deze week aangekondigd zullen we vanaf volgende week maandag 6 april live lessen verzorgen via Microsoft Teams aan alle klassen. Dat doen we volgens de onderstaande stappen:

 • Vanaf maandag 6 april kunnen de leerlingen in Eduarte het rooster vinden wanneer ze les
  krijgen.
 • Per vak is er één contactmoment per week ingeroosterd, gebaseerd op het normale
  lesrooster.
 • Leerlingen loggen zelfstandig in op Teams volgens het onder aan deze brief staandestappenplan op het moment dat er in Eduarte een les staat.
 • Alle klassen hebben op maandag het 2e lesuur (9:15 tot 10:00) een digitaal mentoruur. In dit digitale mentoruur wordt de weekplanner door de mentor toegelicht.
 • Leerlingen blijven werken met een weektaak, in deze weektaak worden alleen nog maar de kernvakken toegevoegd.
 • Leerlingen klas 1&2 krijgen alleen les in de kernvakken vanaf maandag 6 april. (lijst
 • kernvakken staat vermeld in de bijlage)
 • Leerlingen klas 3 krijgen alle vakken aangeboden (i.v.m. PTA) S.O week 3 zal komen te vervallen voor de leerlingen van de derde klassen. Dit hebben ze reeds van hun mentor te
  horen gekregen. De aangeboden lesstof zal dus periode 4 beslaan.
 • Leerlingen klas 4 krijgen geen vakken aangeboden i.v.m. het wegvallen van het CE en CSPE.
 • De digitale les wordt gegeven via Microsoft teams.
 • Een uitleg hoe te werken met teams staat in de bijlage.

Docenten:

 • Docenten vullen de voortgang van de leerlingen van hun klassen in op een huiswerktracker.
 • In de huiswerktracker zal de voortgang van de leerlingen door de mentor worden
 • bijgehouden, dit wordt alleen door docenten en mentoren gebruikt.
 • Om leerlingen die geen opdrachten maken of stelselmatig niet aanwezig zijn bij de lessen maken wij ons zorgen, met deze leerlingen wordt door de mentor contact opgenomen.

Via deze links kunt u of kun jij een kopie van de brieven met bovenstaande informatie downloaden: