De directeur en teamleiders

Aeres VMBO Heerenveen heeft één directeur en één teamleider. Zij ondersteunen en begeleiden de vakdocenten/coaches en zorgen voor een optimale dagelijkse gang van zaken.

Talent voor groei

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit:

 • Directeur:
  Jeroen Kloezen
 • Teamleider onderbouw:
  René Anema

 • Teamleider bovenbouw:
  Cornelis Postma

Bestuur Aeres

Onze school is onderdeel van Aeres. Het College van Bestuur van Aeres bestaat uit:

 • Voorzitter: Dhr. B.M.P. Pellikaan
 • Vice-voorzitter: Dhr. M.H.C. Komen

Instellingsdirectie Aeres VMBO en MBO

 • Mevr. G.J.M. Kruijer
 • Dhr. A.R. Jaarsma

Postadres: Postbus 245, 6710 BE Ede
Bezoekadres: Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede
Tel.: 088 - 020 70 20
E-mail: info@aeres.nl