Schoolafspraken

Wat we van elkaar verwachten staat samengevat in onze schoolafspraken. Op diverse plekken in de school hangen poster "Handig gedrag" met de basisafspraken die gelden in onze school. Andere afspraken kunt u vinden in Medewerking gevraagd.

Mentoravonden voor ouders

Goed contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en de mentor is belangrijk. Begin van het schooljaar kunt u kennismaken met de mentor van uw kind tijdens de mentoravonden. Regelmatig vergaderen docenten over de ontwikkeling van leerlingen op zowel sociaal-emotioneel gebied als op het gebied van schoolresultaten. Viermaal (klas 1 en 2)/driemaal (klas 3 en 4) per schooljaar krijgt uw kind een cijferrapportage mee. Afhankelijk van deze rapportage ontvangt u door de mentor een uitnodiging voor een ontwikkelgesprek. Wilt u zelf door het jaar heen de mentor van uw kind spreken, neem dan contact op via de mail om een (telefonische) afspraak te maken. De e-mailadressen vindt u in de mentorlijst.

Vrijwillige ouderbijdrage

Niet al onze schoolvoorzieningen en schoolactiviteiten worden door de overheid betaald. Daarom vragen we u jaarlijks om een vrijwillige financiƫle bijdrage. De bedragen worden goedgekeurd door de ouderraad. We verwachten dat ouders die voor onze school kiezen die bijdrage willen betalen.