Het ouderbericht is één van de manieren hoe we ouders informeren over het onderwijs op onze school. Het verschijnt vijf keer per jaar. Dit bericht maken we in samenwerking met de ouderadviesraad van Aeres VMBO Ede.

Heeft u vragen over de informatie in het ouderbericht, neem dan contact met ons op 088 020 57 00 of mail naar vmbo.ede@aeres.nl