Medezeggenschap

Aeres VMBO Buitenpost heeft een ondernemingsraad (personeel) en een ouderraad (ouders VMBO). Deze raden praten mee over belangrijke besluiten binnen Aeres VMBO Buitenpost, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. De ouderraad is gesprekspartner voor het College van Bestuur als het gaat om bijvoorbeeld toekomstige ontwikkelingen in het VMBO, de schoolkosten en de kwaliteit van het onderwijs.