Bilthoven_docent met twee leerlingen aan tafel

Intensief contact

Alle leerlingen hebben een docent als mentor. Het is de bedoeling dat de mentor meerdere leerjaren dezelfde leerlingen begeleidt. De mentor let op de leerresultaten van de leerlingen en of het goed met ze gaat, hun welbevinden. Uw kind heeft intensief contact met zijn of haar mentor. Dit kan klassikaal of individueel zijn. De mentor werkt intensief samen met alle docenten die uw kind lesgeven, zodat hij/zij goed weet wat er speelt bij uw kind.

Eerste aanspreekpunt voor ouders

De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor u als ouders/verzorgers. Ook u kunt bij de mentor terecht voor informatie over de gang van zaken in de klas of het wel en wee van uw kind.

Leerplangesprekken

Drie keer per jaar organiseert de leerling een gesprek met de ouders en de mentor. Deze gesprekken zijn in plaats gekomen van de traditionele ouderavonden. In het eerste gesprek presenteert de leerling zijn zelf gemaakte leerplan. Voor veel leerlingen best een spannend moment. De leerling bespreekt dit plan altijd eerst met de mentor. In het tweede en derde gesprek evalueert de leerling zijn vorderingen van het leerplan. Ook geeft hij daarbij aan welke ondersteuning hij van school of thuis nodig heeft om zijn doelen te bereiken.