Bilthoven_groep jongens op de trap

Met de toekomst bezig zijn, vinden veel leerlingen best moeilijk. Op de vraag "Wat wil jij later worden?", kunnen maar een paar leerlingen echt goed antwoord geven. Daarom zijn ze al vanaf de eerste klas bezig met hun toekomst.
Gelukkig staan de leerlingen er niet alleen voor. Op school hebben we twee docenten Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Zij zijn helemaal gespecialiseerd in het begeleiden van leerloopbaanontwikkeling bij leerlingen. Dit zijn mevrouw Visser en mevrouw Den Boer. Zij helpen onze leerlingen een goede keuze te maken bij het samenstellen van hun vakkenpakket en het bepalen van hun vervolgopleiding. Natuurlijk gebeurt dit in goed overleg met u als ouders/verzorgers en de vakdocenten.

Leerloopbaandossier

Om te ontdekken wat leerlingen leuk vinden en waar ze goed in zijn, lopen de leerlingen stages, werken ze mee aan maatschappelijke projecten en doen ze een leervoorkeurentest. Zo leert een leerling zichzelf steeds beter kennen. Als een leerling bij ons van school gaat, heeft hij/zij een leerloopbaandossier ontwikkeld. In dit dossier staat 'alles' wat een leerling op school heeft gedaan.

Meer weten over leerloopbaanbegeleiding?

Als u vragen heeft of meer wilt weten over de leerloopbaanbegeleiding bij ons op school, dan kunt u mailen naar mevrouw Visser of mevrouw Den Boer. Of u belt naar 088 020 56 00.