Aeres MAVO Bilthoven werkt met interactieve leermiddelen. We hebben hiervoor het programma Muiswerk Online aangeschaft. Dit is een online programma met oefenmodules voor taal en rekenen, toegespitst op de speciale behoeftes van de leerling. Het programma heeft een aantal mooie voordelen:

  • Het aanbod is afgestemd op het niveau van de leerling.
  • Het programma bevat uitleg en feedback tijdens het oefenen.
  • De leerling kan zowel op school als thuis gebruikmaken van het programma.
  • De docent kan de resultaten goed volgen, wat hulp geven makkelijker maakt.
  • We zien het programma als een waardevolle toevoeging op het lesprogramma.

Omdat Muiswerk Online volledig online werkt, kunnen leerlingen gemakkelijk ook thuis oefenen. Thuis kunnen zij de toetsen niet maken, maar de oefeningen zijn wel beschikbaar. De programma’s werken ook op tablets. Elke leerling ontvangt op school een persoonlijke inlogcode en een wachtwoord.

Heeft u vragen over deze onderwerpen? Neem dan contact met op ons. Stuur u mail naar mavo.bilthoven@aeres.nl of bel 088 020 56 00.