Bitlhoven_klassituatie juf met twee leerlingen

Lorem ipsum

Op school gaan we respectvol met elkaar en zijn of haar omgeving om. Zo kunnen leerlingen zich veilig voelen, zichzelf zijn en goed leren. De rechten en plichten van leerlingen zijn verwoord in het leerlingenstatuut.

Pesten mag nooit.

Pesten accepteren we niet. Tijdens de mentorlessen werken we aan het voorkomen van pesten. We hebben docenten in dienst die speciaal opgeleid en getraind zijn om pesten te voorkomen.