Bitlhoven_klassituatie juf met twee leerlingen

School is er voor leerlingen. Dit betekent dat we ze goed moeten leren kennen, zodat we alle talenten die leerlingen bezitten zichtbaar kunnen maken. Het kan zijn dat uw kind bij zijn/haar talentontwikkeling extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Daarom hebben we veel ondersteuningsmogelijkheden en -begeleiding in huis en doubleren leerlingen bij ons (bijna) niet meer.

  • Leerlingen kunnen begeleiding krijgen bij het plannen of leren van hun huiswerk door eigen docenten en onderwijsassistenten.
  • Ook voor dyslexie en dyscalculie en autistisch spectrum stoornis, zoals ADD en ADHD.
  • In het LGU-lokaal (Leerling Gestuurde Uren) werken leerlingen onder begeleiding van hun vakdocent of onderwijsassistent aan hun eigen leerdoelen.
  • Als leerlingen goed zelfstandig kunnen werken, mogen ze in overleg met de docent in alle rust verder werken in het studiecentrum.
  • Elke leerling heeft een mentor die ook het aanspreekpunt is voor ouders.
  • Vanaf klas 1 werken ze aan hun toekomst met leerloopbaanbegeleiding.
  • Leerlingen kunnen thuis oefenen met interactieve leermiddelen.
  • Voor elke leerling is er passend onderwijs.

Heeft u vragen over deze onderwerpen? Neem dan contact met op ons. Vul het onderstaande vragenformulier in of bel 088 020 56 00.