Op school hebben we een Ouderadviesraad (OAR). We vinden het belangrijk dat ouders ook kunnen adviseren en instemmen met het beleid van de school. We kunnen namelijk enorm veel van ouders leren en hun inzichten nemen. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld onderwijstijd, passend onderwijs, de hoogte van de ouderbijdrage.

De Ouderadviesraad maakt zich sterk voor:

  1. Samen met de school borgen van objectief aantoonbaar kwalitatief hoogstaand onderwijs voor alle leerlingen in alle klassen.
  2. Samen met de school borgen van een adequaat en juist toetsingssysteem waarbij de individuele leerling elke keer heldere feedback krijgt over het eigen ontwikkelingstraject.
  3. Samen met de school borgen van een motiverende, plezierige en veilige schoolsfeer voor alle leerlingen in alle klassen.
  4. Heldere communicatie met alle ouders en leerlingen over de ontwikkelingen binnen de school.

Wie zitten in de ouderadviesraad van Aeres MAVO Bilthoven

  • Mark den Hartog klas 3
  • Arno Rademaker klas 4
  • Ilaysa Tammer klas 2 en 4
  • Diana Went (voorzitter) klas 3

Vragen of suggesties

Heeft u vragen of suggesties, stuur een mail naar OARBilthoven@aeres.nl. We stellen dit zeer op prijs! Voor de leerlingen van Aeres MAVO Bilthoven!