Op school hebben we een Ouderadviesraad (OAR). We vinden het belangrijk dat ouders ook kunnen adviseren en instemmen met het beleid van de school. We kunnen namelijk enorm veel van ouders leren en hun inzichten nemen. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld onderwijstijd, passend onderwijs, de hoogte van de ouderbijdrage.

De Ouderadviesraad maakt zich sterk voor:

 1. Samen met de school borgen van objectief aantoonbaar kwalitatief hoogstaand onderwijs voor alle leerlingen in alle klassen.
 2. Samen met de school borgen van een adequaat en juist toetsingssysteem waarbij de individuele leerling elke keer heldere feedback krijgt over het eigen ontwikkelingstraject.
 3. Samen met de school borgen van een motiverende, plezierige en veilige schoolsfeer voor alle leerlingen in alle klassen.
 4. Heldere communicatie met alle ouders en leerlingen over de ontwikkelingen binnen de school.

Wie zitten in de ouderadviesraad van Aeres MAVO Bilthoven

 • Ilaysa Tammer klas 1A en 3B
 • Jakomijn Burg klas 2A
 • Mark den Hartog klas 2B en 4A
 • Arno Rademaker klas 3A
 • Diana Went (secretaris) klas 3B
 • Peter Yperlaan klas 4B
 • Peter van Veenendaal (voorzitter) klas 4B

Peter van Veenendaal is tevens lid van de Centrale Ouderraad (COR).

Vragen of suggesties

Heeft u vragen of suggesties, stuur een mail naar OARBilthoven@aeres.nl. We stellen dit zeer op prijs! Voor de leerlingen van Aeres MAVO Bilthoven!