Bitlhoven_twee jongens buiten

Aeres MAVO Bilthoven werkt structureel aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen en medewerkers. We zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, en een fris klimaat. Ook hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dat vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze Gezonde School-pijlers zijn:

  • Gezondheidseducatie
  • Gezonde Schoolkantine
  • Veilige schoolomgeving
  • Rookvrije school

Gezondheidseducatie

In de lessen Lifestyle is er structurele aandacht voor gezondheid. Wij zien het als onze maatschappelijke taak om de leerlingen een gezonde leefstijl bij te brengen. Bijvoorbeeld door kennis over te dragen over het belang van bewegen, de invloed van alcohol op de hersenen en goede voeding.

Gezonde Schoolkantine

Onze kantine voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Jaarlijks wordt het aanbod in kaart gebracht met de Kantinescan en aan de directie voorgelegd. Samen met de cateraar werkt de school aan een gezond en zoveel mogelijk biologisch assortiment. Voorbeelden hiervan zijn: fruit, salades en verse broodjes met rauwkost. Trefwoorden hierbij zijn: minder zout, vet en suiker en meer duurzaam en biologisch.

Veilige schoolomgeving

Veiligheids- en gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door het afnemen van fitheidstesten of door gebruik te maken van cijfers uit E-MOVO onderzoek van de GGD.

Rookvrije school

In en in de directe omgeving van de school mag niet worden gerookt

Onze aanpak

De Gezonde School-aanpak vanuit het RIVM is voor ons leidraad om via een praktische aanpak ondersteuning te bieden bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat er al is, wat we als school al doen, bouwt hierop voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van onze school.
Het behalen van het vignet Gezonde School is voor ons geen doel op zich. Een vignet is een tussentijds resultaat; het is een zichtbare erkenning van een stuk van ons beleid waarvan wij vinden dat het tot onze maatschappelijke taak behoort. Onze aanpak heeft dan ook geen einddatum. Het is een continu proces dat we door het afnemen van schoolvragenlijsten en enquêtes van het LAKS en de GGD telkens evalueren en bijstellen.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website Gezonde School. Of stuur uw mail naar mavo.bilthoven@aeres.nl